mfnews.ir

خبر ویژه
آگهی مناقصه شرکت «آتی ساز»

آگهی مناقصه شرکت «آتی ساز»

شرکت «آتی ساز» در نظر دارد، پیمانکار تأمین نیروی حفاظتی و امنیتی پروژه‌ها و دفتر مرکزی خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید
آگهی مزایده شرکت دشت ناز ساری

آگهی مزایده شرکت دشت ناز ساری

شرکت دشت ناز ساری در نظر دارد محصول مرکبات واحدهای بهشهر و ساری خود را به صورت سردرختی و کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
آگهی فروش شرکت شهرسازی علوی

آگهی فروش شرکت شهرسازی علوی

شرکت شهرسازی علوی در نظر دارد تعداد یک واحد از آپارتمان‌های آماده بهره برداری خود را در منطقه ۶ با شرایط ویژه از طریق مزایده واگذار نماید.
آگهی مناقصه شرکت شهرسازی علوی

آگهی مناقصه شرکت شهرسازی علوی

شرکت شهرسازی علوی در نظر دارد خدمات طراحی، تهیه و حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستم های ایمنی اعلام و اطفاء حریق ساختمان های تجاری در شهر تهران را از طریق مناقصه واگذار نماید.
آگهی مناقصه شرکت شهرسازی علوی

آگهی مناقصه شرکت شهرسازی علوی

شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات طراحی، تهیه و حمل مصالح و تجهیزات و اجرای سیستم‌های ایمنی اعلام و اطفاء حریق و ایمن سازی معماری و سیستم برق رسانی و اخذ تاییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی به روش EPC (طرح، تدارک و ساخت) ساختمان‌های تجاری در شهر تهران به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی معتبر و دارای صلاحیت از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران واگذار نماید.
آگهی مناقصه  هتل پارسیان آزادی

آگهی مناقصه هتل پارسیان آزادی

شرکت هتل بین المللی پارسیان آزادی در نظر دارد نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند (BMS) خود را به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.