mfnews.ir

خبر ویژه
آگهی فراخوان عمومی هتل پارسیان رامسر

آگهی فراخوان عمومی هتل پارسیان رامسر

هتل پارسیان رامسر در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور برای برگزاری مسابقات طراحی دو پروژه «مجموعه آبگرم» و «سینما تئاتر» خود از طریق فراخوان عمومی از بین اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.
آگهی مناقصه راه آهن شرقی بنیاد

آگهی مناقصه راه آهن شرقی بنیاد

شرکت راه آهن شرقی بنیاد در نظر دارد تأمین یکساله تعداد ۲۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت معتبر و واجد شرایط واگذار نماید.
آگهی مزایده مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز

آگهی مزایده مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز

شرکت مجتمع ورزشی تفریحی ارم سبز (سهامی خاص) پارک ارم در نظر دارد بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه‌های تفریحی شهربازی خود را برای مدت مشخص از ابتدای سال ۱۳۹۹ از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.
آگهی مناقصه شرکت «آتی ساز»

آگهی مناقصه شرکت «آتی ساز»

شرکت «آتی ساز» در نظر دارد، پیمانکار تأمین نیروی حفاظتی و امنیتی پروژه‌ها و دفتر مرکزی خود را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید