mfnews.ir

انتشار: ۱۰:۲۲ - ۰۴ تير ۱۳۹۸
کد خبر : ۱۲۷۰۰
تعداد بازدید: ۷۰۳
شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساختمانی خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساختمانی شامل: خاکبرداری و تسطیح، پی کنی، بتن مگر، فونداسیون، اسکلت بتنی، سفت کاری، پوشش سقف و اجرای نمای ۹ دستگاه ویلای مسکونی خود با زیربنای تقریبی ۳۴۰۰ مترمربع و دیوار محوطه ویلا‌های مذکور به طول تقریبی ۱۸۰۰ مترطول را در شهرک خانه تهران به نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ساوه، دوکیلومتر بعد از خروجی رباط کریم، با شرایط پرداخت حداکثر ۵۰ % نقد و حداقل ۵۰ درصد تهاتر با ویلا‌های ساخته شده در پروژه فوق الذکر، به شرکت‌های ساختمانی واجد رتبه ۵ و بالاتر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید؛ لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود، جهت خرید اسناد مناقصه، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۰/۴/۹۸ ضمن در دست داشتن معرفینامه معتبر و فیش واریز مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب ۱۴۵۹۹۶۶۸۰۰۹۰۰۱ (نزد بانک گردشگری شعبه مهستان)، به نشانی: تهران – شهرک قدس (شهرک غرب) -بلوارخوردین-چهارراه هرمزان-خیابان بوستان-شرکت مهستان-واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

به پیشنهاد‌های مشروط و مبهم و پیشنهاد‌هایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می‌بایست یک نسخه از شرایط مناقصه به همراه پیش نویس قرارداد و نقشه‌های اجرایی را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۰۹۱۰۵۱ داخلی ۱۴۳ تماس حاصل نمایید.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: