صنایع و معادن
زنجيره فولاد در شرکت فولاد کاوه جنوب کيش تکميل می‌شود/تقسیم 145ریال سود به ازای هر سهم برای سال مالی1396
مديرعامل شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس:

زنجيره فولاد در شرکت فولاد کاوه جنوب کيش تکميل می‌شود/تقسیم 145ریال سود به ازای هر سهم برای سال مالی1396

مديرعامل شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس گفت:شاهد اين خواهيم بود که مجموعه فولاد کاوه جنوب کيش از معدن تا محصول نهايي را به صورت يک زنجيره کامل و متوازن در اختيار داشته باشد.
راه اندازی صنایع پایین دستی صنایع آلومینیوم  مشکل اشتغال شهرستان را مرتفع می کند
مدیرعامل شرکت آلومینیوم سازی مسجدسلیمان:

راه اندازی صنایع پایین دستی صنایع آلومینیوم مشکل اشتغال شهرستان را مرتفع می کند

شرکت آلومینیوم سازی کاوه به تنهایی نمی تواند مشکل اشتغال زایی مسجدسلیمان را حل کند اما قطعا معتقدیم صنایع پایین دستی می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی مسجدسلیمان را حل کند.