mfnews.ir

انتشار: ۱۳:۳۱ - ۲۱ آبان ۱۳۹۶
کد خبر : ۱۰۷۰۸
تعداد بازدید: ۲۳۷۴
شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد به منظور تهیه و تامین مصالح فلزی مورد نیاز و ساخت و حمل و نصب اتصالات اسکلت فلزی پروژه یاس رشت واقع در رشت – گلسار- نبش خیابان 182 – دفتر گیلان - شرکت عمران و مسکن شمال را در ظرف مدت 6 ماه از طریق منـــاقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شــــرایط واگذار نماید.
شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد به منظور تهیه و تامین مصالح فلزی مورد نیاز و ساخت و حمل و نصب اتصالات اسکلت فلزی پروژه یاس رشت واقع در رشت – گلسار- نبش خیابان 182 – دفتر گیلان - شرکت عمران و مسکن شمال را در ظرف مدت 6 ماه از طریق منـــاقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شــــرایط واگذار نماید.

لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی  نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  تلفن  01158572323 تماس حاصل نمایند.

- پاکت های پیشنهادی الف و ب مناقصه مربوطه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 7/9/96 بازگشایی خواهد شد لذا با توجه به دو مرحله ای بودن مناقصه ، پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 5/9/96 مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.

- مناقصه موصوف به صورت دو مرحله ای برگزار شده ، پاکت قیمت پیشنهادی (ج) متقاضیانی که در ارزیابی های فنی و بازرگانی پذیرفته نشدند به صورت بازنشده عودت خواهد شد.

- کمیته ارزیابی فنی و بازرگانی حداکثر ظرف مدت یک هفته پاکت های (الف و ب) را بررسی و پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت را به کمیسیون معرفی نماید.

- پاکت (ج) در روز یکشنبه مورخ 12/9/96 بازگشایی می گردد.


- بعد از بازگشایی پاکت (ج) نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی (بررسی کمیسیون و تأیید هیات مدیره) حداکثر      ظرف مدت 10 روز اعلام خواهد شد.

- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/750 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه           به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.

- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوط را کسر یا اضافه نماید.

- پیشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشایی پاکتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.

- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان‌ حسن‌ انجام‌ كار كسرخواهد شد.

- کلیه پرداختیها بصورت 30% نقد و 70% تهاتر بوده که با املاک در دست فروش کارفرما (شرکت عمران و مسکن شمال) صورت می پذیرد.

- به هنگام انعقاد قراداد برای برنده مناقصه مربوطه پیش پرداخت در نظر گرفته نمی شود.

- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد.

- به پیشنهاد های مبهم ، فاقد تضمین و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.  سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در اسناد مناقصه مربوطه قید گردیده است.  


                                                                                                                    

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین ها