mfnews.ir

انتشار: ۱۲:۱۱ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
کد خبر : ۶۲۵۷
تعداد بازدید: ۴۳۶۳
با اجراي پروژه طرح آبياري باراني مدرن :
در كشت و صنعت خرمدره 240 هكتار از اراضي تحت پوشش آبياري با سيستم" سنتر" ،"لينير"و "كلاسيك ثابت" با توجه به شكل زمين ،نوع خاك و سرعت باد اجرا و به شكل زير مورد بهره برداري قرار گرفت و چهار قطعه از زمينهاي زراعي مجموعاَ با حدود150 هكتار تحت پوشش آبياري با استفاده ازچهار دستگاه" سنتر" قرار گرفته، در اين روش دستگاههاي آبپاش زمينهارا به صورت دايره اي آبياري مي كنند.

شهرستان خرمدره با جمعيتي بالغ بر 75 هزار نفر و با وسعت 407 كيلومتر مربع در منطقه كوهستاني استان زنجان وبا داشتن اراضي وسيع كشاورزي وزيباترين باغها ، نگين سبزاين استان لقب گرفته است. شغل اصلي مردم كشاورزي است  و آب مورد نياز شرب و كشاورزي از سفره هاي زير زميني تامين مي شود. 

شركت كشت و صنعت دشت خرمدره

مجتمع كشت و صنعت دشت خرمدره از واحدهاي تابعه شركت مادر تخصصي سرمايه گذاري شير و گوشت پارس با داشتن 1150 هكتار اراضي، بزرگترين مجموعه كشت وصنعت استان محسوب مي شود از كل اين اراضي حدود 550 هكتار تحت كشت قرار گرفته كه 283 هكتارآن باغي و مابقي زراعي است  وهمچنين دو گاوداري با 6 هزار راس، جزو ده دامداري بزرگ  توليدشير غرب كشور، با توليد روزانه 95 تن مي باشد. يك واحد مرغداري با ظرفيت 65 هزار قطعه مرغ مادر كه 2درصد توليد جوجه كشور را تامين مي كند از جمله واحدهاي تابعه بنياد در اين اراضي مي باشد 

هدف و ضرورت اجراي پروژه

آب يك عنصر گرانبهاست ودر آينده اكثر كشورها نظيرايران با مشكل تامين آب روبرو هستند. ، در كشور ما آبهاي زيرزميني به علت برداشتهاي غير اصولي كاهش پيدا كرده ومتاسفانه  در اين حوزه كشور ما رتبه اول كاهش آب را به خود اختصاص داده است .

       افزايش جمعيت خرمدره و مصرف بي رويه آب و همچنين خشكسالي هاي سنوات گذشته باعث پايين رفتن سطح آب سفره هاي زيرزميني شده كه از عمق90 متر به 140 متررسيده است .همين امر   موجب كاهش برداشت از   19 حلقه چاه عميق هوشمند شد.طوري كه ميزان برداشت در هر ثانيه از 600 ليتر به 460 ليتركاهش يافته است ، با ادامه اين روند مي بايستي سطح زير كشت كاهش مي يافت كه نهايتاَ كاهش توليد محصولات زراعي و متعاقباَ تعديل دامداري و كاهش توليد شير را به دنبال داشت و زيان هنگفتي را به مجتمع وارد مي كرد .در نتيجه برا ي برون رفت از اين وضعيت طرح آبياري مدرن در دستور كار قرار گرفت.اين طرح پس از بررسي تخصصي در ستاد برنامه بنياد مصوب و بخشي از بودجه آن توسط بنياد تامين و از طرفي طرح مورد استقبال اداره آب استان قرار گرفت كه ضمن حمايت در تامين بخشي از بودجه آن ، خدمات كارشناسي و فني را به مجتمع ارائه كردند .

مضافاَ اينكه به موجب بخشنامه اداره آب استان،در صورت عدم استفاده از روش هاي مدرن آبياري  پروانه تمامي چاههاي عميق باطل مي شد مگر اراضي كه به آبياري مدرن مجهز شوندكه پس از اجراي سيستم آبياري مدرن توسط مجتمع  پروانه دايم چاهها صادر و از تعطيلي آن جلوگيري شد. اين طرح با اهداف افزايش راندمان آبياري ،صرفه جويي در مصرف ،افزايش سطح زير كشت،افزايش راندمان توليد در سطح،افزايش حجم توليد و كاهش هزينه هاي توليد،درتاريخ3/3/ 1388تصويب و با سرمايه گذاري سه ساله با حدود920 ميليون تومان ،در سطح 240 هكتار با دوره بهره برداري 17ساله در سال 92 به بهره برداري كامل رسيد.

 

مشخصات فني پروژه

در كشت و صنعت خرمدره 240 هكتار از اراضي تحت پوشش آبياري با سيستم" سنتر" ،"لينير"و "كلاسيك ثابت" با توجه به شكل زمين ،نوع خاك و سرعت باد اجرا و به شكل زير مورد بهره برداري  قرار گرفت و چهار قطعه از زمينهاي زراعي مجموعاَ با حدود150 هكتار تحت پوشش آبياري با استفاده ازچهار دستگاه" سنتر" قرار گرفته، در اين روش دستگاههاي آبپاش زمينهارا به صورت  دايره اي  آبياري مي كنند.

 در روش آبياري با استفاده ازيك  دستگاه "لينير" زمينهاي مستطيل شكل با طول و عرض زياد آبياري مي شوند كه در حال حاضر 36 هكتار تحت پوشش اين دستگاه قرار دارد ومابقي زمينها يي كه خارج از دسترس دستگاههاي آب پاشهاي  فوق كه حدود 54 هكتارمي باشند تحت پوشش آبياري به روش "كلاسيك ثابت" قراردارند در اين روش لوله كشي آب از زير خاك انجام مي شود و آبفشانها تنظيم و به صورت يكنواخت آبياري را بر عهده دارند .

تمامي دستگاههاي فوق مجهز به گيربكسهاي تنظيم كننده حركت و انتقال برق و آبفشانهاي مدرن از كشورهاي پيشرفته بوده و ساير متعلقات آن كه بدنه اصلي را تشكيل مي دهند با توجه به تحريم توسط متخصصان داخلي ساخته و نصب  شده است .

تاثيرات اقتصادي پروژه

با  اجراي طرح آبياري مدرن ، صرفه جويي قابل ملاحظه اي در مصرف آب انجام شده كه در حال حاضر آب مازاد در ساير بخشهاي اين مجتمع مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله دو گاوداري و مرغداري و از طرفي با وجود آّب مازاد طرح توسعه باغات به روش آبياري قطره اي در حال اجرا است كه چندين هكتار مورد بهره برداري قرار گفته و باغات جديدي هم در دست احداث مي باشد همچنين بخشي ديگر از زمينهاي زراعي كه در سنوات گذشته بلا استفاده رها شده بود ،با روش آبياري مدرن قابل كشت شده است .در روش آبياري مدرن ضمن صرفه جويي در هدر رفت آب ،رشد و كيفيت محصولات زراعي و باغي حدود30 درصدافزايش داشته ضمن اينكه ميزان پروتئين محصولات افزايش يافته ،از طرفي صرفه جويي قابل توجهي در زمان و مدت كاشت و برداشت شده است وتوليد محصولات با روش آبياري باراني مدرن افزايش يافته ، محصول ذرت در هر هكتار از 55 تن به 74 تن ، گندم از 5 تن به 8 تن ، جو از 4 تن به 7.5 تن و يونجه خشك  از 10 تن به 14.5 تن افزايش يافته است.با اجراي طرح فوق ،هم اكنون 6 هكتار زمين زراعي و 50 هكتار باغ به سطح زير كشت محصول افزايش يافته است.

اشتغال زايي پروژه

با رشد توليدات دامي و كشاورزي اشتغال بيشتري براي مردم منطقه فراهم شده ،ضمن اينكه حدود 300 نفر اشتغال مستقيم دارند ،جهت تامين مواد مورد نياز مجتمع و از طرفي افزايش فروش محصولات سيستم حمل و نقل فعالتر شده همين امر افزايش اشتغال در سطح منطقه را به ارمغان آورده  است


تاثيرات فرهنگي

مردم خرمدره نگاه خاصي به اين مجتمع دارند و براي حفظ و حراست وارتقاي فعاليتهاي اين مجتمع از هيچ كوششي دريغ نمي كنند با نظر سنجي هاي ميداني كه صورت گرفته رضايت ويژه خود را اعلام كرده اند و به همين خاطر رشد جمعيت شهر نشيني به سمت اين مجتمع بيشتر شده است.

همكاري با مراكز علمي

مراكز تحقيقات جهادكشاورزي و دانشكده كشاورزي به ويژه دانشگاه تهران ، همكاري مستمر با اين مجموعه دارند .بازديدهاي دانشجويي به طور مرتب از مجموعه صورت مي پذيرد، اساتيد دانشگاهها هم براي آموزش دانشجويان خود از اين مجموعه به عنوان پايلوت استفاده مي كنند، به همين منظور مجتمع به عنوان كارآفرين نمونه منطقه معرفي و موفق به اخذ لوح تقدير از وزارت كار شده است.


اثرات اجتماعي

مسئولان ونمايندگان استان و همچنين فرماندارشهر و سايرمسئولان ،مكرراَ از مجموعه بازديد وآنرا مورد حمايت قرار مي دهند ، نگاه خاص مسئولان به اين مجموعه به عنوان يكي از  بزرگترين كشت وصنعت شمال غرب كشور، از مزيتهاي مهم اين مجتمع به شمار مي رود


تاثيرات زيست محيطي

با توجه به  افزايش سطح زير كشت محصولات زراعي و باغي و همچنين تاثيرات قابل توجهي كه سيستم آبياري مدرن در هواي پاك منطقه داشته و از طرفي جهت حركت مجتمع به سمت استفاده از محصولات ارگانيك و كاهش استفاده از كودهاي شيميايي،شرايط زيست محيطي بهينه و آلودگي كمتري در منطقه ايجاد شده است .

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ولی تاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
0
0
بسیار خوب همکاران خسته نباشند بویژه مدیرعامل و مدیر کشاورزی توانمند آقای مهندس جعفری
پرطرفدارترین ها