mfnews.ir

انتشار: ۱۱:۳۰ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
کد خبر : ۶۶۶۸
تعداد بازدید: ۲۳۳۳
كارگاه آموزشي مديريت دانش در صنعت نفت امروز با هدف آشنايي فراگيران با مباني مديريت دانش و كاربرد آن در صنعت نفت ايران و جهان در شركت حفاري شمال برگزار شد.

كارگاه آموزشي مديريت دانش در صنعت نفت امروز با هدف آشنايي فراگيران با مباني مديريت دانش و كاربرد آن در صنعت نفت ايران و جهان  در شركت حفاري شمال برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه خبري بنياد مستضعفان به نقل از روابط عمومي  شركت حفاري شمال، كارگاه آموزشي مديريت دانش در صنعت نفت به همت اداره آموزش و نيروي انساني شركت حفاري شمال و با هدف آشنايي فراگيران با مباني مديريت دانش و كاربرد آن در صنعت نفت ايران و جهان، صبح ديروز سه شنبه؛ 14 مرداد ماه در محل جلسات اين شركت برگزار شد.

 

بنا بر اين گزارش :در كارگاه آموزشي مذكور به موضوعاتي چون بررسي مفهوم مديريت و دانش، بررسي مدل پروبست، فرهنگ سازي و توسعه سازماني براي مديريت دانش، عوامل موثر بر موفقيت سيستم مديريت دانش، آشنايي با شرايط صنعت نفت ايران در برنامه توسعه و ويژگي هاي مديران، بررسي موردي مديريت دانش در شركت نفتي شل، ويژگي هاي اقتصادي و سازماني قرن 21، دانش آشكار و دانش ضمني و همچنين رابطه نوآوري و مديريت دانش توسط مدرس دوره داوود محمدي پرداخته شد.

 

دكترداود محمدی؛ مشاور مدیریت و عضو هيات علمي دانشگاه در جلسه آموزشي مدیریت دانش اظهار داشت: سرعت غیر قابل کنترل، تغییر و تحولات سریع، انتقال سریع مفاهیم و اطلاعات، گسترش ارتباطات، تسلط روز افزون عامل دانش و دانائی، مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات فناوری (بویژه شبکه ای شدن) و حرکت اقتصادی و جهانی بسوی سراسری شدن و یکپارچگی از شرايط قرن حاضر به شمار مي رود.

 

وي با بيان اينكه دانش همان صورت ذهني ايده ها، واقعيت ها، مفاهيم، داده ها و تكنيك هاي ثبت شده در حافظه انسان است که از مغز انسان سرچشمه مي گيرد، عنوان كرد: دانش مبتني بر اطلاعاتي است که با تجربه، باورها و ارزشهاي شخصي، همراه با تصميم و عمل وي، دگرگون و بارور مي شود.

 

به گفته محمدي دانش هر شخص با دانش فرد ديگري که همان اطلاعات را دريافت مي کند يكسان نيست.

 

مشاور مدیریت و عضو هيات علمي دانشگاه درباره تبديل اطلاعات به دانش تاكيد كرد: اطلاعات زماني به دانش تبديل مي شود که توسط اشخاص تفسير، با عقايد و تعهدات آنها آميخته شده و به آن مفهوم داده شود.

 

وي با اشاره به اينكه خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش از موارد مدل عمومي دانش محسوب مي شود، ادامه داد: داده، اطلاعات، دانش و خرد از جمله سلسله مراتب دانش به شمار مي رود.

 

محمدي در مقایسه دانش و اطلاعات گفت: دانش به عنوان يك منبع هميشه با ارزش است، ماهيت آن پويا است و باگذشت زمان ارزش آن کاهش و دانش به مرور زمان تكامل مي يابد، اين در حالي است كه اطلاعات به عنوان يك منبع هميشه با ارزش نيست، ماهيت آن ايستا است و باگذشت زمان از ارزش آن کاسته و همچنين انباشته مي شود.

 

مشاور مدیریت و عضو هيات علمي دانشگاه در توضيح مديريت دانش تصريح كرد: مديريت دانش، مجموعه اي از فرآيندها براي فهم و به کارگيري منبع استراتژيك دانش در سازمان است و رويكردي ساخت يافته است که رويه هايي را براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و به کارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازد.

 

وي تشريح كرد: مديريت دانش، علاوه بر مديريت اطلاعات، تسهيل در ايجاد دانش جديد و مديريت روش هاي تسهيم و کاربري دانش را نيز بر عهده دارد.

 

محمدي اضافه كرد: شناسايي، اشتراك گذاري، به کارگيري دانش و خلق آن از جمله فرآيند مديريت دانش به شمار مي رود كه اجزاي مردم یا صاحبان دانش و فناوري تشكيل مي دهد.

 

مشاور مدیریت و عضو هيات علمي دانشگاه توضيح داد: فرآيند مديريت دانش به مجموعه اقدامات خلق، مشخص كردن، انتخاب و گرد آوري، طبقه بندي، سازماندهي و ذخيره، انتشار و به اشتراك گذاشتن، دسترسي ديگران به دانش و استفاده از دانش است که در توالي هم چرخه مديريت دانش را تكميل مي كنند.

 

وي اذعان كرد: از آنجا که حجم قابل توجهي ازدانش نزد انسان ها و صاحبان دانش وجود دارد و نيز از آنجا که بكار گيري دانش و خلق دانش جديد تنها توسط انسان قابل انجام است، انسان يكي از ارکان سيستم مديريت دانش است.

 

محمدي اعلام كرد: پياده سازي فرايند هاي مديريت دانش در گروي بهره گيري از فناوري است كه در سيستم مديريت دانش نيز مانند تمام سيستم هاي ديگر براي دست يابي به نتيجه، کارکرد متناسب تمام اجزاي سيستم ضروري است.

 

مدرس دوره مديريت دانش در تشريح ضرورت ايجاد اين مديريت عنوان كرد: افراد سازمان مهمترين منبع دانش هستند و نيروي انساني است که مي تواند دانش جديد خلق کند و همچنين ارتباط و وابستگي سازمان ها از نظر دانش به يكديگر افزايش يافته است بنابراين سازمان ها از يك طرف بايد امتيازهاي رقابتي خود را حفظ کنند و در عين حال مرزهاي خود را باز بگذارند به طوري كه هم دانش بدهند و هم دانش بگيرند.

 

وي دستيابي به نوآوري و رشد، دستيابي به مزيت رقابتي و همچنين دستيابي به اثربخشي را از اهداف مديريت دانش برشمرد و گفت: سازمان ها پشتوانه دانش خود را با جمع آوري اطلاعات از منابع دا خلی و خارجی می سازند در همين راستا یکی از روش هاي اصلی و قدیمی جهت كسب دانش، آموزش است.

 

محمدي اعلام كرد: تخصص ها، حافظه ها يا خاطرات، اعتقادات و فرضيات كاركنان از منابع اصلی دانش به صورت داخلی است اين در حالي است كه دانش كاركنان بيروني، شركت هاي دیگر، ذينفعان مانند مشتریان و توليد دانش از منابع دانش به صورت بيروني به شمار مي رود.

 

مدرس دوره مديريت دانش يادآور شد: استخدام، جنگ براي بدست آوردن بهترین ها، استخدام متنوع، شکار مغزها و مشاوران تخصصی و عمومی از جمله مواردي است كه بايد براي بدست آوردن دانش كاركنان بيروني مورد توجه قرار گيرد اين در عين حال براي جذب دانش شركت هاي ديگر بايد از روش هاي مشاركت، تصاحب كارگاه هاي پررونق، تصاحب به منظور مسدود كردن شکاف هاي دانش و همچنين الگو برداري استفاده كرد.

 

به گفته وي براي كسب دانش از مشتريان بايد شنا خت مشتري، آنچه كه مشتري می داند، استفاده از مشتریان، درگيرشدن در فعاليت هاي مشتري، درگير كردن مشتري در فرایند توسعه، پروژه هاي آزمایشی و همچنين فهم زبان مشتري در دستور كار قرار گيرد.

 

محمدي اظهار كرد: براي كسب توليدات دانش بايد از دانش ثبت شده، كسب اموال فکري، جایگزینی نرم افزارها، كسب طرح هاي ساخت، نقشه هاي چاپی، نسخه برداري قانونی (نمایشگاه ها)، مهندسی معکوس  و كسب وسایل فنی ذ خيره سازي استفاده كرد.

 

مشاور مدیریت و عضو هيات علمي دانشگاه با تاكيد بر اينكه خلاقيت يكي از ويژگي هاي مهم و نابرابر افراد است، تشريح كرد: تشکيل زمينه، دادن اختيار، رهایی از دیگر فعاليت ها، سازگاري علایق، مدارا با اشتباهات از شرايط حمايت از نوآوري محسوب مي شود.

 

مدرس دوره مديريت دانش با اشاره به اينكه چهار عامل اصلی می تواند انتقال دانش را محدود سازد، افزود: هزینه، ظرفيت ادراك واحدهاي دریافت كننده دانش، تاخير در ارسال اطلاعات، به دليل اولویت بندي ارسال و تغيير و دگرگونی محتوي و مفهوم پيام به صورت عمدي یا غيرعمدي از جمله موارد موانع بازيابي و انتقال دانش به شمار مي رود.

 

محمدي اعلام كرد: قابليت هاي افراد، درس هایی كه آمو خته شده، اطلاعات رقبا و تامين كنندگان، تجارب و سياست هاي شركت و همچنين محصولات و فرآیندهاي شركت را مي توان به عنوان گروه هاي عمده برا ی نگهداري دانش به شمار آورد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین ها