mfnews.ir

انتشار: ۱۳:۲۱ - ۲۴ آبان ۱۳۹۵
کد خبر : ۹۷۵۶
تعداد بازدید: ۲۷۰۷
مهران هوشیار کارشناس نیروگاه زرگان اهواز :
با توجه به تغییر نگاه مدیران کشور وجاری شدن تفکر اقتصادی مبتنی بر هزینه ومنفعت، بخش تحقیق وتوسعه میتواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری داشته باشد .

مهران هشیار دارای مدرک کارشناسی برق وکارشناسی ارشد مهندسی صنایع با 22 سال تجربه کاری در نیروگاه زرگان از کارشناسان خبره صنعت نیروگاهی است که در طول مدت فعالیت خود موفق به  ، ثبت واجرای بیش از 22 طرح وایده تحقیقاتی وارایه مقالات علمی متعدد در کنفرانس های ملی وبین المللی  شده است به طوری که  بواسطه انجام بخشی از این فعالیت ها در سال 82 بعنوان پژوهشگر نمونه توانیر و پژوهشگر برتر صنعت برق خوزستان انتخاب شده است

 ارایه آخرین مقاله مهندس هوشیار درکنفرانس نیروگاههای حرارتی وکنفرانس شیمی نیروگاهها بهانه ای شد برای  گفت و گویی کوتاه با روابط عمومی نیروگاه شهید مدحج اهواز که در ادامه ملاحظه می کنید .

 

•          لطفا در مورد مقاله علمی خود بصورت ساده توضیح دهید :

مقاله ارایه شده در کنفرانس نیروگاههای حرارتی ایران عبارت بود از : مدل سازی و آنالیز قابلیت اطمینان واحد های بخار نیروگاه زرگان اهواز به روش تحلیل شبکه ، عنوانی که برای مجموعه فعالیت های صورت گرفته در این فعالیت علمی انتخاب  گردید . اجرای موفقیت آمیز این فعالیت  تجربه ای بود برای انجام فعالیتی مشابه در سیستم  تصفیه خانه وپساب نیروگاه زرگان . این فعالیت موضوع مقاله ای شد در کنفرانس شیمی نیروگاههای ایران با عنوان : شبیه سازی ، طراحی و تحلیل شبکه قابلیت اطمینان تصفیه خانه ، آبرسانی وپساب نیروگاه زرگان

 

•          بطور خلاصه درمورد استفاده از این روش مدل سازی وکاربرد آن توضیح دهید.

آنالیز قابلیت اطمینان به روش بررسی عمر عملکرد تجهیزات از طریق مشاهده، مطالعه و مدلسازی تجهیزات در حال تولید عمل میکند. این اطلاعات میتوانند وابسته به عملکرد مطلوب و رضایت بخش در دوره بهره برداری یا قبل از ایجاد خطا و ازکارافتادگی تجهیز باشد. در این مطالعه موردی، اقدام به طراحی شبکه قابلیت اطمینان واحد2 بخار نیروگاه زرگان به صورت مجموعه ای از مدارات مختلط گردید. برای محاسبه قابلیت اطمینان هرکدام از عناصربکار رفته دراین شبکه مختلط،با توجه به اطلاعات موجود ثبت شده در لاگ شیت ها وگزارشات فنی ثبت شده ، توابع قابلیت اطمینان مربوطه انتخاب ( مانند توابع نمایی ، فوق نمایی ، نرمال ، ویبال و . . . ) وهمچنین با استفاده از ترکیب المانها، امکان محاسبه قابلیت اطمینان هرکدام از واحدهای بخار وپیش بینی عملکرد واحدهادر دوره های زمانی آتی مهیا گردید.

 

•          آیا تابحال نمونه ای از استفاده از این روش مدل سازی درصنایع کشور وجود داشته است؟

درواقع یکی از مشکلات عدیده برای عملیاتی کردن این روش عدم وجود نمونه های مشابه درصنایع کشور بود ولذا تحقق این روش نیاز به ابتکار و نوآوری زیادی در زمان اجرا داشت . هرچند در حوزه دانشگاهی در زیرمجموعه دروس نگهداری وتعمیرات وبصورت تئوری،  المانهای این روش بعنوان توابع شکست مورد تدریس قرارمیگیرند ، اما هیچ نمونه مشابهی از اجرایی کردن آن در صنایع کشور گزارش نشده است وبه همین دلیل عملیاتی کردن آن از دشواری های زیادی برخورداربود.

•          تاثیر اجرای این روش مدل سازی در واحدهای تولیدی  به چه صورت میباشد؟ 

مدل سازی قابلیت اطمینان که برای اولین بار در واحد 2 نیروگاه زرگان به مورد اجراگذاشته شد امکان تعیین نقطه شکست تجهیزات تا لایه های مختلف را مهیا میکند. همچنین امکان پیش بینی ازکارافتادگی تجهیزات درمقاطع زمانی آینده نیز فراهم میگردد. این دو امکان شرایط لازم برای ایجاد تمرکزبرروی نقاط شکست را مهیا و به این طریق احتمال ازکارافتادگی غیرقابل پیش بینی وشکست ناگهانی تجهیزات را به حداقل ممکن کاهش میدهد. این توانمندی میتواند با جهت دهی به مدیریت نگهداری وتعمیرات ( PM ) منجر به کاهش قابل توجه زمان ازکارافتادگی کلیه تجهیزات بویژه تجهیزات استراتژیک نیروگاه گردد، که این خودمیتواند به افزایش چشمگیردرآمدهای هرواحد تولیدی منجر گردد.بابکارگیری این روش در واحدهای تولیدی امکان مدیریت برازکارافتادگی های غیرقابل پیش بینی مهیا میگردد. به عبارت دیگر شکست تجهیزات قبل از آغار، شناسایی ودرنتیجه رویای به صفررساندن خرابی تجهیزات به واقعیت تبدیل میشود.رویایی که درسیستم های نگهداری و تعمیرات  پیشگیرانه جامع ( TPM   ) بعنوان یک هدف عالی مورد نظر قرار میگیرد .

 

•          چه مشکلاتی برای استفاده از این روش در سایرصنایع کشور وجود دارد ؟

این روش بصورت موردی برای اولین بار در واحد 2 بخار نیروگاه زرگان وپس از آن درواحد شیمی وتصفیه خانه این نیروگاه بمورد اجراگذاشته شد. در صورت مکانیزه کردن این روش از طریق تولید یک برنامه نرم افزاری امکان استفاده از آن در کلیه صنایع تولیدی کشور ممکن خواهد شد. بعنوان مثال یکی از کاربردهای مهم بالقوه این روش میتواند در مدیریت شبکه سراسری برق کشورباشد. با استفاده از این توانمندی میتوان قابلیت اطمینان کلیه واحدهای تولیدی را از طریق یک منطق یکسان مشخص و با لحاظ کردن آن در قراردادهای خرید برق، بعنوان یک عامل تعدیل درقیمت خرید یا فروش برق درنظرگرفت. برای این منظور نیاز به حمایت مالی برای تبدیل این روش به یک نرم افزار جامع با قابلیت استفاده در کلیه صنایع می باشد. درصورت وجود این حمایت مالی می توان دریک محدوده زمانی شش ماهه نسبت به تولیداین نرم افزار اقدام نمود.

 

•          استفاده از این روش در چه بخش هایی ازصنایع تولیدی وجود خواهد داشت ؟

در کلیه واحد های تولیدی امکان استفاده از این روش وجود خواهد داشت . جاری شدن این روش در واحدهای تولیدی مستلزم تغییر نگاه معمول مدیران شرکت ها خواهد بود . با این تغییر نگاه وجهت دهی سیستم های جمع آوری اطلاعات بر اساس نیاز مدل طراحی شده ، امکان شناسایی نقاط در معرض شکست سیستم در همه لحظات وجود خواهد داشت . استمرار در برداشت وثبت اطلاعات مورد نیاز به عنوان ورودیهای این شبکه قابلیت اطمینان منجر به ارتقاء پیوسته این فرآیند خواهد شد .

 

•          اجرای این طرح چه تاثیری بر شاخص های اقتصادی یک واحد تولیدی دارد ؟

اجرای این طرح در یک واحد تولیدی منجر به شناسایی نقاط شکست تجهیزات قبل از تحقق حادثه میگردد . با شناسایی این نقاط امکان برنامه ریزی موثر و با هزینه کم جهت رفع عیب از تجهیز مربوطه قبل از توقف تولید مهیا میگردد . شکست بعضی از تجهیزات استراتژیک در یک واحد تولیدی منجر به ایجاد محدودیت ویا توقف کامل تولید میگردد ، که این خود هزینه های زمان خوابیدگی ( درآمد ازدست رفته ناشی از عدم تولید)  بسیاری را بدنبال خواهد داشت . در پایان وبه عنوان یک کارشناس با تجربه  در صنعت برق چه پیشنهادی برای گسترش تحقیق وتوسعه در صنایع کشور دارید .

با توجه به تغییر نگاه مدیران کشور وجاری شدن تفکر اقتصادی مبتنی بر هزینه ومنفعت، بخش تحقیق وتوسعه میتواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش هزینه ها و افزایش سود آوری داشته باشد .ایجاد راهکاری برای شناسایی ، تشویق وحمایت افراد خلاق و سازماندهی این گروه میتواند منجر به تحولی شگرف در صنایع کشور باشد ، تجربه ای مشترک که در ارزیابی دلایل موفقیت  بسیاری از کشورهای توسعه یافته میتوان به وضوح مشاهده کرد.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین ها